Yaşam Koçu

Aile Koçluğu Eğitimi
11 Ekim 2015
Cinsel Sorunlar
19 Ocak 2016

Yaşam koçluğu nedir? Yaşam koçluğu, istenen performansa ulaşmak için yaşam koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Yaşam koçu ile katılımcı ilişkisinin hedefi katılımcının kendi belirlediği hedefe, yaşam koçun desteğiyle ulaşması ve sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesidir.

* Yaşam Koçu, hedefinize ulaşmanızda sizi harekete geçirecek ve gelişmeleri sizinle birlikte izleyecek kişidir.

* Yaşam Koçu, potansiyelinizi açığa çıkaran, sizi hem zorlayan hem de motive eden kişidir

* Yaşam Koçu, sizin istediğiniz yaşamı sürdürme yolculuğunuzda ortağınızdır.

* Yaşam Koçu, kendinizi tanımanızı sağlar.

* Yaşam Koçu, olumlu olumsuz alışkanlıklarınızı fark etmenizi sağlar.

* Yaşam Koçu, hedeflerinizi gerçekleştirmek için gereken araçları, yapıyı ve desteği temin eder.

* Yaşam Koçu, vizyonunuzu gerçeğe dönüştürme sürecini sizinle paylaşır.

Yaşam Koçluğu diğer tekniklerden farklı nedir?

Yaşam Koçu, cevaplara önceden sahip değildir ve size doğrudan hazır çözüm sunmaz. Yaşam Koçu çözümü kendi kendinize bulmanızı ve belli yöntem kullanarak bu yaklaşımın sizde bir alışkanlık hale gelmesini sağlar. Kendi kendinize yeterliliğinizi arttırır. Zira, cevabın kendisi sadece sizde saklıdır yaşam koçu bunu açığa çıkarır ve kendinizi gerçekleştirmenizi sağlar.

Yaşam Koçluğu neden işe yarar?

* Yaşam Koçluğu, gelecek ve sonuç odaklıdır.

* Yaşam Koçluğu, kişiyi harekete geçiren itici güçtür.

* Danışan, Yaşam Koçluğu sürecinde kendisi ve ilişkileri üzerinde farkındalık kazanır.

* Danışan, süreç boyunca işinde ve özel yaşamında kullanabileceği yeni beceriler geliştirir.

* Danışan, kendisini sorgulamayı ve geliştirmeyi öğrenir.

Yaşam Koçu ve danışan arasındaki ilişki nasıl olmalıdır?

Yaşam Koçluğu ilişkisi karşılıklı güven, dürüstlük, saygı ve sorumluluk temelidir. İki tarafında birbirini dinlemesi ve yeni fikirlere açık olması gerekir. Konuşulanlar gizlilik esasına dayanır.

Yaşam Koçu ve danışan arasında bağımlılık oluşur mu?

Danışan, yaşam koçundan bir hedefini gerçekleştirmek konusunda destek alır. Ancak sonuçta değişimi yaratacak adımları atan danışanın kendisidir. Süreç boyunca koçtan fikir ve öneri alır yaşam koçun sorularıyla yeni bakış açıları geliştirir. Bunları yaparken duygusal bir bağımlılık yaratılmaz çünkü koç danışanın psikolojik sorunlarını çözmeye çalışmaz. Yaşam Koçluğu ilişkisinde amaç kendi başına başarabilecek bir bireye ek destek vermektir.
Sertifika Programı
Yaşam Koçluğu Sertifika Programı
Yaşam koçluğu nedir? Yaşam koçluğu, istenen performansa ulaşmak için yaşam koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Yaşam koçu ile katılımcı ilişkisinin hedefi katılımcının kendi belirlediği hedefe, yaşam koçun desteğiyle ulaşması ve sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesidir.

* Yaşam Koçu, hedefinize ulaşmanızda sizi harekete geçirecek ve gelişmeleri sizinle birlikte izleyecek kişidir.

* Yaşam Koçu, potansiyelinizi açığa çıkaran, sizi hem zorlayan hem de motive eden kişidir

* Yaşam Koçu, sizin istediğiniz yaşamı sürdürme yolculuğunuzda ortağınızdır.

* Yaşam Koçu, kendinizi tanımanızı sağlar.

* Yaşam Koçu, olumlu olumsuz alışkanlıklarınızı fark etmenizi sağlar.

* Yaşam Koçu, hedeflerinizi gerçekleştirmek için gereken araçları, yapıyı ve desteği temin eder.

* Yaşam Koçu, vizyonunuzu gerçeğe dönüştürme sürecini sizinle paylaşır.

Yaşam Koçluğu diğer tekniklerden farklı nedir?

Yaşam Koçu, cevaplara önceden sahip değildir ve size doğrudan hazır çözüm sunmaz. Yaşam Koçu çözümü kendi kendinize bulmanızı ve belli yöntem kullanarak bu yaklaşımın sizde bir alışkanlık hale gelmesini sağlar. Kendi kendinize yeterliliğinizi arttırır. Zira, cevabın kendisi sadece sizde saklıdır yaşam koçu bunu açığa çıkarır ve kendinizi gerçekleştirmenizi sağlar.

* Danışman yaklaşımı : “işte çözüm budur, bunu uygulayın.”

* Eğitmen yaklaşımı : “En iyi uygulama yöntemi böyledir.”

* Psikolog/terapist yaklaşımı : “Böyle davranmanızın sebebi…”

* yaşam Koçunun yaklaşımı : “Ne yapmayı amaçlıyorsun?”

Yaşam Koçluğu neden işe yarar?

* Yaşam Koçluğu, gelecek ve sonuç odaklıdır.

* Yaşam Koçluğu, kişiyi harekete geçiren itici güçtür.

* Danışan, Yaşam Koçluğu sürecinde kendisi ve ilişkileri üzerinde farkındalık kazanır.

* Danışan, süreç boyunca işinde ve özel yaşamında kullanabileceği yeni beceriler geliştirir.

* Danışan, kendisini sorgulamayı ve geliştirmeyi öğrenir.

Yaşam Koçu ve danışan arasındaki ilişki nasıl olmalıdır?

Yaşam Koçluğu ilişkisi karşılıklı güven, dürüstlük, saygı ve sorumluluk temelidir. İki tarafında birbirini dinlemesi ve yeni fikirlere açık olması gerekir. Konuşulanlar gizlilik esasına dayanır.

Yaşam Koçu ve danışan arasında bağımlılık oluşur mu?

Danışan, yaşam koçundan bir hedefini gerçekleştirmek konusunda destek alır. Ancak sonuçta değişimi yaratacak adımları atan danışanın kendisidir. Süreç boyunca koçtan fikir ve öneri alır yaşam koçun sorularıyla yeni bakış açıları geliştirir. Bunları yaparken duygusal bir bağımlılık yaratılmaz çünkü koç danışanın psikolojik sorunlarını çözmeye çalışmaz. Yaşam Koçluğu ilişkisinde amaç kendi başına başarabilecek bir bireye ek destek vermektir.

Yaşam Koçluğu eğitimi ne kadar sürmelidir?

Genellikle iki ila altı aylık veya bir yıllık dönemler için yaşam koçu ile anlaşma yapılır. Sürenin uzunluğu üzerinde çalışacağınız proje veya hedefe bağlıdır. Bununla birlikte, sürenin gelişmelere göre uzaması veya bu hizmetten fayda sağlamadığınızı düşünüyorsanız kısalması mümkündür. Çoğu koç ilk tanışma süresini ücretsiz yapmaktadır. Bu görüşme, hem yaşam koçun danışanın mevcut durumunu ve beklentilerini anlamasına hem de danışanın yaşam koçu hakkındaki ilk izlenimi edinmesine olanak tanır. Görüşmeler yarım saat veya bir saatlik seanslar olarak planlamakta ve yüz yüze veya telefon üzerinden yapılmaktadır. E-posta yoluyla iletişim kurma yöntemi de uygulanmaktadır. Birlikte belirlediğiniz hedefe ulaştığınızda koçluk hizmeti de sonlanır. Üzerinde çalışacağınız yeni hedefler için ise tekrar koçluk hizmeti almanız mümkündür. İş dünyasında yönetim basamaklarını tırmandıkça kişilerin performansları hakkında aldıkları geribildirim azalıyor ve üst düzey yöneticiler kendilerine yapıcı geribildirim verecek bir koça ihtiyaç duyuyorlar. Bu çalışmayla yönetici hem kendisinin hem de ekibinin performansını artırmak için gerekli olan becerileri ediniyor, gelişiyor ve kendini daha iyi tanıyor. Koçun dışarıdan sağladığı yeni bakış açısı ve nesnel görüşlerden istifade ediyor.

Yaşam koçluğu kimler yararlanırlar?

* Potansiyelini ortaya çıkarmak ve kişisel becerilerini geliştirmek isteyenler

* Farklı bakış açılarını keşfetmek isteyenler

* Başarmak ve hedeflerine ulaşmak isteyenler

* Yaşamı daha dengeli, kaliteli ve anlamlı sürdürmek isteyenler

Yaşam Koçu ile çalışmaya başladıktan sonra neler değişir?

* Kendinizle ilgili farkındalık yaratırsınız

* Hedeflerinizi daha kolay ve etkin bir şekilde belirlersiniz.

* Kaynaklarınızı daha etkin kullanmaya başlarsınız.

* Öz disiplin sağlarsınız.

* Önceliklerinizi belirlersiniz

* Ertelemeyi bırakırsınız.