Aile Danışmanlığı

Öğrencinin neye ihtiyacı var ?
1 Aralık 2018
NLP ile değişim
17 Şubat 2019

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE RİCCON SWİSS ACADEMY ONAYLI AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

Aile danışmanı, ilişkiler açısından sorunları olan insanların, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olmaktadır.

Eğitime Kimler Başvurabilir ?

Aile danışmanlığı eğitimine üniversitelerin aşağıda belirtilen bölümlerden mezun veya son sınıfta okuyan öğrenciler başvurabilir.

Aşağıda yer alan meslek grupları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yönetmeliği uyarınca ” AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASI ” alarak ilgili yerlerde çalışabilirler.

 • Çocuk Gelişim Uzmanları
 • Sosyologlar
 • Psikologlar
 • Psikolojik Danışmanlar
 • Sosyal Hizmet Uzmanları
 • Hemşireler (Lisans ve Yüksek Lisans Mezunları)
 • Uzman, Asistan ve Pratisyen Hekimler
 • Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenleri
 • Belirtilen bölümlerin son sınıf öğrencileri

SERTİFİKANIN FAYDALARI

MEB onaylı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yönetmeliği ile verilen sertifikamız, bir çok alanda size fayda sağlayacaktır. Bu sertifikaya sahip kursiyerlerimiz, çeşitli faaliyetlerde bulunabilir, gelirlerini arttırabilir ve yasal olarak aşağıdaki alanlarda ek faaliyet ve çalışmalarda bulunabilirler. Yakın geleceğin gözde mesleklerinden birisi olacak olan Aile Danışmanlığı, Avrupada halen uygulanmaktadır. Aile birliğinin bütünlüğünü korumayı ve çıkabilecek sorunları çözmeyi amaçlayan bu yöntem ile

 • Ek bir unvan ve gelire sahip olursunuz
 • Kendi danışmanlık merkezinizi açabilirsiniz.
 • Kadın ve Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışabilirsiniz.
 • Aile mahkemelerinde Bilirkişi Danışman olarak hizmet verebilirsiniz.
 • Rehabilitasyon merkezlerinde görev alabilirsiniz.
 • Mesai saatleri dışında uzmanlık hizmeti verebilirsiniz.
 • Bakanlıkların il merkez müdürlüklerinde çalışabilirsiniz.

GÖREV YAPILACAK BİRİMLER

 • Danışma-Yönlendirme Birimi,
 • İzleme ve Değerlendirme Birimi,
 • Toplum Hizmetleri Birimi,
 • Aile Rehberlik ve Danışma Birimi
 • Sosyal Hizmet Modeli Uygulama Birimleri oluşturulur.
 • Birimlerde, hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlayacak sayıda personel görev yapar.
 • Merkez personeli, herhangi bir birimle ilişkilendirilmeksizin hizmetine ihtiyaç duyulan birim faaliyetlerinde görevlendirilir..
 • Birimler arasında, Merkez tarafından sunulan hizmetlerin etkinliğini ve verimliliğini artıracak işbirliği ve koordinasyon Merkez Müdürü tarafından sağlanır.

EĞİTİM SÜRESİ NE KADARDIR ?

458 saat video eğitimi

16 saat yüzyüze eğitim / Katılma zorunluluğu yoktur

Toplam 464 Saat

Eğitiminiz alanında uzman eğitmenlerin stüdyo çekimi video eğitimleri yanında, 3 gün süren yüz yüze eğitim ile sağlanmaktadır.

GEREKLİ BELGELER

Ödemelerini yapmış kursiyerlerimiz, aşağıdaki belgeleri kargo ile vereceğimiz adrese gönderebilirler.

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Diploma fotokopisi
 • İki adet resim

Sertifikalarımız Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verildiği için, yukarda istenen belgeler, sizin adınıza tarafımızca kuruma gönderilir. Sınavdan sonrası, fotoğraflı, onaylı sertifikalarınız tarafınıza gönderilecektir.