NLP ile değişim

Aile Danışmanlığı
10 Ocak 2019
Access Facelift® Eğitimi
1 Nisan 2019

NLP ile Değişim…

NLP .. NÖRO zihinsel olarak hayatımızı nasıl düzenlediğimiz ile ilgili bir kavramdır. nöro; görme, duyma, hissetme, tatma ve koku alma gibi nörolojik süreçleri ifade ediyor. algılayabildiğimiz ve bilinç olarak adlandırdığımız her şey nöral pencerelerle beyne ulaşır.

LİNGUİSTİC kendimizle ve diğer insanlarla ilgili düşüncelerimizi düzenlemede dilin önemini belirtir. NLP, başarılı davranışlar elde etmek için dilin etkili kullanımına yardımcı olur. dil olmadan bilinçli düşünceyi, zihnimizde canlandırmamız çok zordur.

PROGRAMMİNG ise tekrarlanan davranış dizilerini ve düşüncelerimizi nasıl programlayacağımızı, nasıl düzenleyeceğimizi gösterir. amaçlarımızı gerçekleştirebilmemiz, yaptığımız programlara bağlıdır. hedeflerimize ulaşabilmek için düşünce ve davranışlarımızı en uygun şekilde seçebilmeliyiz. bu güç bizde vardır ve bu seçimi de biz yapmalıyız. NLP, belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmemiz için sinir sistemimizi organize etmenin tekniklerini de bize sunar.

NLP, düşünce, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek hedeflere nasıl ulaşılacağını öğreten mükemmellik üzerine bir çalışma alanıdır. NLP, öğrenme sürecini hızlandırır, sezgi yeteneğini güçlendirir, seçenekleri ve esnekliği arttırır. ayrıca bu yöntemle kişi, bilinçaltının gücünü kendi yararına kullanabilir.

NLP ile hızlı kişisel gelişim sağlayabilen, zihin potansiyelini en yüksek seviyeye çıkarabilen ve uygulama yelpazesi geniş çok güçlü bir araçtır. bu yönüyle NLP “mükemmellik bilimi, değişim sanatı, performans teknolojisi, insanı anlama sistemi ve istediği sonuçları elde etme yönetimi dir.

NLP Değişim dönüşümdür..