Kurumsal Eğitimler

18 Şubat 2018

Protokol ve Nezaket Kuralları Eğitimi

Kamusal hayatta ve sosyal hayatta uygulanması gereken protokol kuralları, ilk önce yöneticilerin ve sonra da tüm çalışanlarının uygulamak zorunda oldukları tüm biçimsel ve davranışsal kurallar bütünüdür. […]
18 Şubat 2018

Zaman Yönetimi

Amaç: Kişilerin yaşamlarında sahip oldukları en değerli ve sınırlı kaynaklardan biri de zamandır. Bu seminerde özellikle yönetsel zamanın etkili ve verimli bir biçimde kullanımına yönelik yöntemler üzerinde […]
18 Şubat 2018

Yönetimde Altın İlkeler

Amaç: Yöneticilerin işletmelerdeki önemlerini ve sorumluluklarını anlayabilecekler, Yönetimin fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların işlerine uyarlayabilecekler, Tutum ve davranışların, iş ahlakının, görünüşün ve kendine saygının çalışma performansını nasıl etkilediğini […]
18 Şubat 2018

Yaratıcılığı Ortaya Çıkarmak

Amaç: Katılımcıların hem kendi hem de ekip üyelerinin yaratıcılıklarının bilincine varmaları, yaratıcılıklarını kullanmadaki engelleri fark etmeleri, potansiyellerini ortaya koyabilmeleri için kendi yeteneklerine deneme fırsatını bulmaları hedeflenmektedir. Yaratıcılık […]
18 Şubat 2018

Etkin Toplantı Yönetimi

Amaç: Daha verimli toplantıların gerçekleştirilmesine yönelik sorumluluklar ve yeni davranış biçimleri üzerinde durulmaktadır. Daha verimli toplantıların nasıl oluşturulabileceği detaylı olarak tartışılacaktır. Yönetim anlayışları ve toplantılar Toplantı ve […]
18 Şubat 2018

Sosyal Medyayı Etkin Kullanmak

Amacı: Sosyal Medya programının amacı, internet dünyasında iletişim yönetimi ve pazarlama iletişiminin ip uçlarını öğrenmek ve sosyal medya araçlarının her sektöre kullanımı ve geliştirilmesini sağlamaktır. Sosyal medyanın […]
18 Şubat 2018

Motivasyon

Amaç: Etkili kişi hem kendini hem de etrafını motive edebilen kişidir. Bu program motivasyon yöntemleriyle insanları aynı hedefe yönlendirme becerisini artırmaya yönelik olarak hazırlanmıştır. İçsel ve dışsal […]
18 Şubat 2018

Kriz Yönetimi

Amaç: Kriz yönetimi bir yöneticinin sıkılıkla karşılaştığı durumlardır. Serin kanlılığını koruyarak ve denenmiş yöntemleri kullanarak krizlere çözüm bulmak mümkündür. Bu program krizi yöneten metodları içermektedir Hangi durumlar […]
18 Şubat 2018

Kişisel Mükemmellik

Amaç: Bireysel pratikte ve profesyonel ortamlarda mükemmelliğe ulaşmak öğrenilebilen bir beceridir. Bu program mükemmellik esaslarını paylaşmaktadır. Kişisel organizasyon Mükemmellik denildiğinde ne anlaşılmalıdır? Mükemmellik bileşenleri Mükemmellik uygulamaları
18 Şubat 2018

Ortamı Yönlendirmek

Amaç: Bulunduğumuz ortamlar bizi de etkisine alabilir ve ortam etkisi herkes üzerine olumsuz bir etki yaratabilir. Bu çalışma ortamı olumlu yönde etkileyip ön plana çıkma becerisini artırmaktadır. […]
18 Şubat 2018

Stresi Yönetebilmek

Amaç: Stres modern yaşamın vazgeçilemez bir unsurudur. Gerek özel yaşamda gerekse iş ortamında stresi doğru yönlendirmek başarıyı artırır. Bu çalışma stres dayanıklılığını artırır ve ortam stresini yönetebilme […]
18 Şubat 2018

Kendine Hakim Olmak

Amaç: Sabrı zorlayan durumlar ile karşılaşıldığında kişinin kendisine hakim olması ve profesyonel davranması gereklidir. Bu program zor durumlarda kendine hakim olma becerisi kazandırmaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Sabır […]
18 Şubat 2018

Uzlaşmazlık ve Problem Çözme

Amaç: Profesyonel yaşamda karşılaşılabilecek uzlaşmazlık ve problemli durumları çözüme ulaştırmak mümkündür. Bu çalışmada etkili problem ve uzlaşmazlık çözümü yöntemleri aktarılacaktır. Hangi durumlar problemdir? Problem çözme metodolojisi Uzlaşmazlık […]
18 Şubat 2018

Beden Dili

Amaç: Beden dili iletişimin sessiz halidir ve okunması zor ipuçlarıyla kendini gösterir. Bu program, beden dili elementlerini doğru analiz ederek olması gereken mesajları verme yöntemlerini içermektedir. Beden […]
18 Şubat 2018

İnsan Psikolojisini Anlama

Amaç: İnsan pek çok gizemleri taşıyan bir varlıktır. İnsanı anlamak için temel psikolojik gerçekleri göz önünde bulundurmak gerekir. Bu program, insanı psikoloji perspektifiyle değerlendirmektedir. Psikolojinin temel konuları […]
18 Şubat 2018

İletişim ve Algıyı Yönetmek

Amaç: Gerek kişisel yaşamımızda gerekse kurumsal olarak oluşturduğumuz algı başarının temelinde yer almaktadır. İnsanlarda oluşturduğu algıyı yönetebilenlerin kariyerleri için olumlu adımlar atabilmeleri kolaylaşmaktadır. Etki alanını güçlendiren bir […]
18 Şubat 2018

Kamera Karşısında Başarılı Olmak

Amaç: Ekranda olmak ve kameralar karşısında bulunmak yapılabilecek hataların görünür olması dolayısıyla zordur. Bu çalışma ile kamera karşısında rahat şekilde konuşma becerileri geliştirilmektedir. Kamera heyecanını yenmek Zor […]
18 Şubat 2018

Özgüven Geliştirmek

Amaç: Özgüven, kişinin kendisi hakkındaki olumlu düşüncelerle harekete geçebilmesidir; düşük olması durumunda çeşitli yöntemlerle artırılabilir. Bu programda özgüveni güçlendirme becerileri uygulamalı olarak ele alınmaktadır. Kendini tanımak Düşük […]
18 Şubat 2018

Liderlik

Amaç: Lider, etrafını yönlendiren ve insanların takip ettiği kişidir. Bu program liderlik becerilerini yapılacak uygulamalarla artırmayı ve karizma unsurlarıyla insanları etkilemeyi hedeflemektedir. Liderlik nedir? Liderliğin siyasi boyutu […]
18 Şubat 2018

Kürsü Hakimiyeti ve Hitabet

Amaç: Kalabalık grupların karşısında konuşma yapmak profesyonel dünyanın gereklerindendir. Hitabet, geliştirilebilen bir beceridir. Bu program, konuşmacıların gelişimini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kürsü korkusunu yenmek Saklanmadan konuşmak Konuşma heyecanını […]
18 Şubat 2018

Protokol Kuralları

Amaç: Protokol kuralları, iş dünyasının ve sosyal hayatın en önemli gereklerinden birisidir. Bu program protokol kurallarını uygulamaya yönelik şekilde aktarmaktadır. Hitap Selamlama Tanıştırma El sıkışma (Tokalaşma) Araç […]
18 Şubat 2018

Etkili Konuşma ve İkna

Amaç: Konuşmak iletişimin en fazla kullanılan aracı ve ikna etmenin anahtarıdır. Kişiler arası iletişimin başarısını doğrudan etkiler. Bu program, etkili konuşma uygulamaları ile ikna başarısını artırmaya yönelik […]
18 Şubat 2018

İtibar Yönetimi

Amaç: Çağımıza damgasını vuran rekabet kişisel ölçekte başarıyı ön plana çıkarmıştır. Bu rekabet ortamında diğer profesyonellerden daha ön planda olmak için gerekli bilgiler bu programda paylaşılmaktadır. Business […]
18 Şubat 2018

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres nedir ne değildir? Stresle başa çıkma ve stres yönetimi Stres kaynakları Stres hakkında yanlış bilinenler İyi stres ve Kötü Stres Stres belirtileri Stresin çeşitleri Sağlığımızı […]
18 Şubat 2018

Beden Dili ve Kişisel İmaj Eğitimi

İş hayatının ve özel hayatımızın büyük kısmı iletişim ile geçmektedir. İnsanlar iletişimde 3 farklı enstrümankullanır. Bunlar kelimeler, söyleyiş tarzı ve beden dilidir. Ancak sanılanın aksine beden dili bunların […]
18 Şubat 2018

Etkin Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi

İşletme yönetiminin başarısı için liderlik gerekli bir unsurdur. Günümüzde yeni teknolojiler ile değişimin çok hızlı olması, rekabetin artması gibi nedenlerle işletmelerde liderlere olan ihtiyaç hızla artmaktadır. […]
18 Şubat 2018

İşyerinde Motivasyon Eğitimi

Motivasyon, insanların işle ilgili isteklerini ve bağlılıklarını artırmak için yapılan bir çalışmadır. Motivasyonu yüksek kişiler, daha iyi performans göstermelerinin yanı sıra yeteneklerini daha verimli kullanırlar. Bu […]
18 Şubat 2018

Zaman Yönetimi Eğitimi

Günümüzde verimli çalışma gerekliliği, dolayısı ile zamanın etkin kullanımı her meslekten insanın öncelikli konusu haline gelmiştir. Çalışanlar belli bir zaman içerisinde ya daha fazla iş yapmak […]
18 Şubat 2018

Sunum Teknikleri Eğitimi

Etkili bir sunum için; ilgi ve dikkat yüksek düzeyde tutulmalı, verilmek istenen mesaj ikna edici olmalı, ayrıca bazı temel sunuş tekniklerinde ustalaşmış olmak gerekmektedir. Bu eğitim, […]
18 Şubat 2018

NLP Teknikleri ile Satış Eğitimi

NLP Teknikleri ile Satış Eğitimi :Her insanın, dünyayı algılama şekli farklıdır. Ancak algıladıklarımıza anlam kazandırma ve düzenlemeyle ilgili belirli temel yollar vardır. Karşımızdaki kişi kim olursa […]