Protokol ve Nezaket Kuralları Eğitimi

Zaman Yönetimi
18 Şubat 2018
Bioenerji Eğitimi
28 Şubat 2018

Kamusal hayatta ve sosyal hayatta uygulanması gereken protokol kuralları, ilk önce yöneticilerin ve sonra da tüm çalışanlarının uygulamak zorunda oldukları tüm biçimsel ve davranışsal kurallar bütünüdür.

Bu nedenle bilhassa yöneticilerin kamusal hayatları ve de sosyal hayatları çoğunlukla protokol kurallarına uymak zorunda kalarak geçmektedir. Bu sebepten protokol ve sosyal davranış ve nezaket kurallarını bilmek ve bu kurallara da uymaya çalışmak elbette insan ilişkilerinde, kurumlar arası ve uluslar arası düzeyde saygınlık açısından bir gerekliliktir. Bu eğitimin başlıca hedefi Protokol ve Sosyal davranış kurallarını hayata geçirme konusunda sizlere yardımcı olabilmektir.

Eğitim İçeriği

Protokol Kavramının Önemi ve Tarihçesi

Protokol Konuları ve Uygulama Alanları

Protokolde Temel Kurallar

Makam Protokolü

Hitap Şekilleri

Genel Telefon Adabı

Davet Protokolü

Kıyafet Protokolü ve Giyim Kuralları

Yemek Protokolü ve Yemek Kuralları

Resmi ve Sosyal Ortamlarda Konuşma Kuralları

Kamusal ve Sosyal Davranış Esasları (Hitap, Selamlama, Tanıma ve Tanıştırma, Tokalaşma, Hediye ve Çiçek Sunma/Kabul Etme, Genel Saygı ve Nezaket Kuralları)