Etkili Konuşma ve İletişim Eğitimi

Bioenerji Eğitimi
28 Şubat 2018
Öğrenci Koçu Ne Yapar
21 Mayıs 2018

İletişim hayatın vazgeçilmez bir gereğidir.

İnsanların bir araya gelmeleri ya da birlikte yaşayabilmelerinin olmazsa olmazı iletişimdir. İnsanlar arasında bilgi, duygu, düşünce paylaşımı iletişimi oluşturur. Doğası gereği iletişim kurmak insanın temel ihtiyaçları arasındadır. Aile, okul, iş, arkadaş, eş, kurumlar hatta devlet bile bireyin iletişim kurduğu birimlerdir.

Birey, sosyal çevrede sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmek için iletişim kurmak zorundadır. Ayrıca ruhsal – bedensel ihtiyaçları gidermek için de iletişim oldukça gereklidir. Toplum düzeninin sağlanması ya da kanun ve kuralları sağlıklı bir biçimde işletilmesi için yine iletişim gereklidir.

Sağlıklı bir iletişimin kurulabilmesi için, ilgili tarafların üzerinde anlaştıkları ve bu sayede aralarında bilgi alış verişini sağlayabilecekleri ortak bir dilin paylaşılmasına ihtiyaç vardır. Ancak kurulan bütün iletişimler olumlu değildir. Birisiyle yumruklaşmak, ağız dalaşına girmek de bir iletişim şeklidir.

Olması gereken, her alanda her birimle sağlıklı iletişim kurmayı başarmaktır. Sağlıklı iletişim kurmanın temel doğruları vardır. Bunlar:

 • Doğal olmak
 • Kabul etmek ve saygılı olmak
 • Empatik olmak
 • Tutarlı olmak
 • Güven verici olmak
 • Yargılayıcı olmamak
 • Ortak ihtiyaçlara yönelir olmak
 • Açık olmak
 • Uzlaşmacı olmak
 • Gerçeği doğru dille aktarmak
 • Kişileri değil problemi eleştirebilmek
 • İlgili ve farkındalıklı olmak

Eğitimin Amacı:

 • İletişim farkındalığı kazanma ve etkili iletişim tekniklerinin kazandırılmasını,
 • Beden dilini etkin bir biçimde kullanabilmesini,
 • Diğerlerini etkilemek için sözcüklerin sözsüz iletişimin etkin kullanılması yöntemlerinin aktarılmasını,
 • Kişiye özel etkileşim becerilerinin geliştirilmesini hedefler.

Kimler Katılmalı:

 • Bu eğitim her kesimden iletişim becerilerini geliştirmek isteyenler için uygundur.

Eğitim İçeriği
İletişim & Etkileme Becerileri:

 • İletişim süreçleri
 • Kodlama
 • Kendi iletişim stilini görmek
 • Aktif & Empatik Dinleme becerileri
 • Kişilerarası uyum oluşturmak
 • İletişimde spesifik olma becerisi
 • Zor insanlarla etkili iletişim kurmak
 • Doğru soruları sormak
 • Etkileme sanatı
 • İkna sanatı
 • Çatışma Yönetimi
 • Yazılı ve sözlü iletişim

Beden Dili

 • Sözsüz iletişimin incelikleri
 • Yüz ve göz hareketleri
 • Beden hareketleri ve anlamları
 • Etkileyici beden dili kullanmak

Ses ve Nefes Kullanımı

 • Sesin etkin kullanımı
 • Nefesin etkin kullanımı
 • Doğru Sesletimin önemi
 • Yazı Dili ile Konuşma Dili Arasındaki Ayrımlar
 • Akıcı ve Anlaşılır Konuşmanın Sağlanması
 • Süre, Tonlama, Vurgu
 • Doğaçlama

Eğitim süresi : 1 gün (7 saat) dir

Eğitim sonunda Etkili Konuşma ve İletişim Sertifikası verilecektir.

Eğitmen : Özgür YILMAZ